top of page

Påmelding

Meld deg på i Turneringsservice, eller på e-post til roloevaa@online.no

NB: Du kan bytte klasse helt fram til fredag 28/6/2024!

 

Startkontingenten er på samme hyggelige nivå som i 2022 og 23: 

  • Mikroputt, miniputt, lilleputt og junior: kr 500

  • Alle andre klasser: kr 950 (eliteklassen gratis)

 

Startkontingenten gjelder ved betaling innen 31.mai 2024 til Buskerud Sjakkrets, bankkonto 0530.29.81967 eller Vipps: 814295. Merk betaling med navn, klubb og klasse! 

Ved senere betaling øker startkontingenten med kr 100.

 

Spillere som melder avbud inntil 10. juni får refundert betalt startkontingent. 
Etter 10. juni refunderes halve startkontingenten. 
Spillere som uteblir uten forhåndsmelding får ingen refusjon.

Klasser og premier

Klasseinndelingen er regulert etter reglementet, med disse rating- og aldersgrensene, i tillegg til andre opprykks- og kvalifiseringsregler:

 

Klasser i mesterskapet:

Elite: Rating minst 2400

Kandidat: Rating 2200 – 2399

Mester: Rating 2000 – 2199

Klasse 1: Rating 1880 – 1999 (tidligere 1800-1999)

Klasse 2: Rating 1760 – 1879 (tidligere 1600-1799)

Klasse 3: Rating 1640 – 1759 (tidligere 1400-1599)

Klasse 4: Rating 1520 – 1639 (tidligere 1200-1199)

Klasse 5: Rating under 1520 (tidligere 1200), eller ingen rating

Junior A og B: Født 2004 og senere, junior B kun rating under 1760 (tidligere 1600)

Lilleputt: Født 2011 og senere

Miniputt: Født 2013 og senere

Mikroputt: Født 2015 og senere

Senior 65+: Født 1959 og tidligere

Senior 50+: Født 1974 og tidligere

Senior B: Født 1974 og tidligere, rating under 1760 (tidligere 1600)

Forespørsler om plassering i NM-klasser rettes til Norges Sjakkforbunds turneringssjef på epost: henriksjol@gmail.com

 

GOD PREMIERING I ALLE KLASSER

Deltagerpremier til alle spillerne i Landsturneringen, og minst 1/3 premiering i alle klasser i tillegg.

Eliteklassen har syv pengepremier:

 

I tillegg er det Kongepokalen til norgesmesteren og pokal til nummer 2 og 3.

De høye pengepremiene i eliteklassen er takket være donasjonen til Norges Sjakkforbund fra avdøde Bjørn Kristian Bjørnsen i Sjakklubben Stjernen.

 

Kandidatklassen har pengepremier: kr 6000, 4000 og 2000 til de tre første.

Juniorklassen har pengepremier: kr 6000, 4000 og 2000 til de tre første.

 

Beste spiller i den tidligere Kadett A (født 2008 eller yngre) får minimum et gavekort på kr 1000, hvis spilleren ikke i stedet vinner en av de tre første premiene i den sammenslåtte Junior A.

Øvrige klassevinnere med minst fire deltagere: kr 1500 i tillegg annen vinnerpremie

(Gavekort kr 1500 i Sjakkbutikken.no i Lilleputt, Miniputt og Mikroputt).

 

GJELDENDE REGLEMENTER:

Turneringsreglement for NSF: https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer/turneringsreglement-for-nsf

Reglement for Landsturneringen: https://www.sjakk.no/forbund/lover-og-reglementer/landsturneringen

bottom of page