top of page

Påmelding

Meld deg på i Turneringsservice (lenke her), eller på e-post til roloevaa@online.no

NB: Du kan bytte klasse helt fram til fredag 28/6/2024!

 

Startkontingenten er på samme hyggelige nivå som i 2022 og 23: 

  • Mikroputt, miniputt, lilleputt, kadett og junior: kr 500

  • Alle andre klasser: kr 950 (eliteklassen gratis)

 

Startkontingenten gjelder ved betaling innen 20. mai 2024 til Buskerud Sjakkrets, bankkonto 0530.29.81967 eller Vipps: 814295. Merk betaling med navn, klubb og klasse! 

Ved senere betaling øker startkontingenten med kr 100.

 

Spillere som melder avbud inntil 10. juni får refundert betalt startkontingent. 
Etter 10. juni refunderes halve startkontingenten. 
Spillere som uteblir uten forhåndsmelding får ingen refusjon.

Klasser og premier

Klasseinndelingen er regulert etter reglementet, med disse rating- og aldersgrensene, i tillegg til andre opprykks- og kvalifiseringsregler:

 

Klasser i mesterskapet:

Elite:                    Rating minst 2400

Kandidat:            Rating 2200 – 2399

Mester:                Rating 2000 – 2199

Klasse 1:              Rating 1800 – 1999

Klasse 2:              Rating 1600 – 1799

Klasse 3:              Rating 1400 – 1599

Klasse 4:              Rating 1200 – 1399

Klasse 5:              Rating under 1200, eller ingen rating

Junior A og B:    Født 2004 og senere (junior B bare rating under 1600)

Kadett A og B:   Født 2008 og senere (kadett B bare rating under 1400)

Lilleputt:             Født 2011 og senere

Miniputt:            Født 2013 og senere

Mikroputt:          Født 2015 og senere

Senior 65+:        Født 1959 og tidligere

Senior 50+:        Født 1974 og tidligere

Senior B:            Født 1974 og tidligere, rating under 1600

 

GOD PREMIERING I ALLE KLASSER

Deltagerpremier til alle spillerne i Landsturneringen, og minst 1/3 premiering i alle klasser i tillegg.

Eliteklassen har seks pengepremier, blant annet 1.premie kr. 100.000,- i tillegg til Kongepokalen.

Kandidatklassen har pengepremier: kr 6000, 4000 og 2000 til de tre første.

Juniorklassen har pengepremier: kr 5000, 3000 og 2000 til de tre første.

Øvrige klassevinnere med minst fire deltagere: kr 1500 i tillegg annen vinnerpremie

(Gavekort kr 1500 i Sjakkbutikken.no i Kadett, Lilleputt, Miniputt og Mikroputt).

bottom of page